גיוס למילואים

רבים מאזרחי המדינה, גם אם לעיתים נדמה שלא כך הדבר, מתייצבים לשירות מילואים מידי שנה. הם עוזבים את החיים האזרחיים, 'מקפיאים' אותם לתקופה מסוימת וחוזרים למדים ולמערכת בה שירתו במשך שלוש שנים לפחות. הגיוס למילואים אמנם מחזיר אותם לתקופות מוקדמות יותר ושונות מהרבה בחינות, אך עדיין הוא כפוף לכמה וכמה חוקים, אשר מזכירים לכולנו שבכל זאת כבר לא מדובר בחיילים בסדיר.

התראה מוקדמת לפני קריאה למילואים 'רגילים'

כאשר לא מדובר במצב חירום, על יחידת המילואים להודיע לחייל על כך שהוא מגויס זמן מסוים מראש, שנקבע בחוק. ישנם שני מצבים בהקשר זה:

  • שירות של עד שלושה ימים - התראה מראש של 12 ימים לפחות.
  • שירות של ארבעה ימים רצופים ומעלה - התראה מראש של 60 יום.

כאן חשוב להדגיש: זמן ההתראה מראש נספר מהרגע בו נשלח הצו לביתו של החייל ולכתובת שאישר בעצמו קודם לכן. אם החייל לא קיבל את הצו או לא ראה אותו, אין זה פוטר אותו מהתייצבות לשירות (למעט מקרים מיוחדים כמובן).

גיוס למילואים לסטודנטים

סטודנטים ייקראו למילואים ל-21 ימים בשנה לכל היותר, ותלמידי מכינה - ל-12 בלבד. אדם אשר נקרא לשירות של שישה ימים ויותר ברציפות, ומתקשה לשלב בין שני הדברים, יוכל להגיש פניית ולת"ם - ועדה לתיאום שירות מילואים. בוועדה זו יידון המצב בו נמצא הסטודנט ובמידת הצורך יוחלט על קיצור השירות או על ביטול הצו לחלוטין.

חשוב לציין כי במקרים של שירות מילואים במהלך הלימודים, ניתן לפנות לדיקאן הסטודנטים ולבקש הקלות שונות - העמדת מועד נוסף לבחינות, הארכת מועדי הגשה, קיום שיעורי עזר מטעם סגל המרצים ועוד.

חו"ל וגיוס למילואים

חייל אשר משרת שירות מילואים פעיל (הכוונה היא באופן כללי - חייל בריא בגיל בו הוא עדיין לא זכאי לקבל פטור ממילואים), נמצא, כביכול, בכוננות לקריאה בכל רגע, בין אם לשירות רגיל ובין אם בחירום. אבל, הוא רשאי כמובן לטוס לחו"ל כל אימת שירצה, כמו כל אזרח, בכמה הסתייגויות:

  • אם מדובר באיש סגל או בעל תפקיד מיוחד, יש לעדכן בנסיעה את משרד הקישור
  • כרטיס טיסה שהוזמן לפני שליחת/קבלת הצו לתאריכים בהם מתקיים שירות המילואים, יבטל את הצו (כלומר: שירות מילואים לא יבוא על חשבון טיסה שתוכננה מראש על ידי איש המילואים)
  • חייל מילואים שחזר מחופשה בחו"ל וגילה שקיבל צו מילואים, יתייצב במועד בו מתחילים המילואים או 21 ימים לאחר שנחת - במועד המאוחר מביניהם
  • חייל מילואים שנחשב לתושב חוזר לא ייקרא למילואים כחצי שנה לאחר חזרתו

הוראות מיוחדות נוספות

  • חייל שהתחתן - לא ייקרא למילואים עשרה ימים לפני ועשרה ימים לאחר חתונתו, וכמובן שלא ביום החתונה. על החייל לשלוח צילום של תעודת הנישואין או אישור של הרבנות במקרה בו החתונה 'נופלת' על או בסמוך לתקופת המילואים.
  • צו 8 - יכול להינתן באופן מיידי (כלומר, גיוס מהיר וקריאה לחייל להתייצב מוקדם ככל שניתן) ותקף, בעיקרון, ל-14 יום. במידת הצורך, הוא יוארך על ידי שר הביטחון לתקופה נוספת, בהתאם לנדרש.